AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd). Dit is de nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

De AVG komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik uw gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Op de volgende pagina’s vindt u de nodige informatie over uw privacy:

•   Uw privacy
•   Verantwoording gegevensbescherming

 

Voor klachten: 
Gelukkig heb ik nog geen klachten gehad. Heeft u wel klachten, neem rechtstreeks contact met mij op via de gegevens van het contact formulier om er samen uit te komen !

•   Contact

Op de volgende pagina’s vindt u de nodige informatie voor klachten afhandeling via de NVKH:

•   https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh